Foto: Senivu

Senivu

Senivu udvikler og fremstiller medicinsk simulationsudstyr til uddannelsesmæssige formål i sundhedssektoren. Vores nuværende fokus og første produkt under udvikling er BroncSim, en bronkoskopisimulator til luftvejsundersøgelser, der bruges til uddannelse af medicinstuderende og sundhedspersonel samt i forskningsøjemed.

BroncSim forener det virtuelle og fysiske læringsunivers gennem simulering af et realistisk patientmiljø og træning af luftvejsundersøgelser. BroncSim er konstrueret af anatomisk korrekte fantomer af menneskets organer, inkorporeret med en virtuel læringsguide og assistent. Guiden vejleder kursisten/den studerende gennem den medicinske procedure. Et live trackingsystem registrerer de medicinske værktøjers bevægelser gennem hele proceduren. Efter hver træning tildeles en individuel kompetencevurdering, således den enkelte person kan følge sin udvikling. Dette sikrer en korrekt indlæring af proceduren som helhed. Målet med simulatoren er at give de bedste værktøjer og danne rammer for læring og motivation, hvor gamification inddrages i forløbet.