Foto: Dansk Overskudsenergi

Dansk Overskudsenergi

Dansk Overskudsenergi og datterselskabet Grøn Sky vil udnytte overskudsenergi fra sol- og vindproduktion bedre; dels ved lagring, dels til computerkraft.

Dansk Overskudsenergi har udviklet et decentralt datacenter med energilager, kaldet Cel2, der kan installeres i husstande med solceller og ved større VE-anlæg. Med et indbygget husstandsbatteri kan Cel2 gemme strøm fra solenergi produceret om dagen til brug om aftenen. På samme måde kan vi også gemme strøm fra vindmøller, så vi ikke behøver at slukke for dem, når det blæser.

Samtidig kan vi koble de enkelte batterier sammen i en pulje og hjælpe med at skabe fleksibilitet i elnettet, der lider under det stigende elforbrug og den fluktuerende VE-produktion. Computerdelen i de enkelte Cel2-anlæg kobles ligeledes sammen og bruges til cloud compute af Grøn Sky, der også tilbyder cloud storage i samarbejde med Oracle for Startups.