Foto: Algorithmic trading and forecast

Grøn.ai

Balanceret energi.

Et fremtidigt samfund uden fossile brændstoffer vil i høj grad være drevet af bæredygtige energikilder som vind og sol. Som konsekvens heraf vil balancen i vores energisystem blive sat på prøve. Vi går fra et system, hvor elproduktion følger elforbrug til et system, hvor elforbruget skal følge den varierede elproduktion.

Da vores elsystem kræver en tæt balancering mellem produktion og forbrug, vil det kræve en helt nye måde at balancere markedet på. Det kræver en kompleks koordinering og balancering. Vores algoritme indeholder en optimeringsbaseret teknik, hvor den store volatilitet i elmarkedet kan udnyttes. Via et batteri kan man udnytte tidsvarierende elpriser på tværs af elmarkedet til at skabe et mere sikkert afkast.