Foto: Vaerks

Vaerks

Nem CNC bearbejdning.

Time-to-Market er en afgørende konkurrenceparameter, og mangel på hurtig og lettilgængelig fremstilling af høj-kvalitets komponenter og prototyper i små serier er en stor udfordring for udviklingsafdelinger, maskinbyggere og produktionsvirksomheder. CNC fræsning er den mest udbredte metode til fremstilling af komponenter i små serier i metal, plast og træ, men traditionelt bearbejdningsudstyr er ufleksibelt, omkostningstungt og kræver højtuddannede industriteknikere til at operere.

I dag tager det derfor mange dage at få fremstillet en ny komponent, da der manuelt skal laves arbejdstegninger, bearbejdningsstrategi, maskinkode, og opsættes udstyr. Ved at nytænke og digitalisere workflowet for CNC fræsning, udvikler Vaerks en komplet platform (CNC fræser, software, skærende værktøj, opspændingsudstyr og råmaterialer), som muliggør fleksibel lav-volume produktion. Fordi vi samler alle elementer kan vi digitalisere den nødvendige viden for professionel maskinbearbejdning, og lave en løsning, der er så intuitiv og sikker at bruge, at den ikke kræver uddannelse eller forudgående kendskab.

Med Vaerks’ teknologi kan virksomheder i f.eks. automotive-, aerospace- og medico-industrien fremstille emner på få timer, så ingeniører, designere og forskere hurtigt kan teste og validere deres ideer. Vaerks fremskynder dermed udviklingen af fremtidens innovative løsninger og produkter. Ved at reducere den manuelle arbejdsbyrde med op til 80%, gør Vaerks det også attraktivt at holde SMVers produktioner i Danmark.