Få hjælp til teknologiudvikling

DTU Link tilbyder små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Sjælland innovationsforløb baseret på videndeling og produktudvikling. Modtag op til 300 finansierede forskningstimer til at udvikle et teknologisk koncept eller en prototype i tæt samarbejde med forskere fra DTU.

I projektet Teknologisamarbejde i Region Sjælland hjælper DTU Link regionale virksomheder med at identificere en teknologisk udfordring og udvikle eller teste en innovativ løsning. DTU Link matcher virksomheder med de rette forskningskompetencer på universitetet og tilbyder adgang til avancerede faciliteter i forhold til teknologi-, produkt- og produktionsudvikling.

DTU Link tilbyder også en kommerciel validering af det udviklede teknologiske koncept samt forretningsudvikling efter behov.
I tillæg til de målrettede innovationsforløb afholdes der løbende netværksaktiviteter for deltagende SMV’er for at sikre forankring af innovation og videndeling mellem virksomhederne.

Teknologisamarbejde i Region Sjælland er forankret i inkubationsmiljøet DTU Link på Risø Campus men dækker hele universitetets forskningskompetencer. 

Kontakt vores forretningsudviklere Christina Jespersen, Lasse Markfoged Petersen eller Thomas Hørdam, hvis du vil høre om dine muligheder for at indgå i projektet.

Projektet er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i perioden 2018-2022.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

 


Kontakt

Christina Jespersen
Forretningsudvikler
DTU Skylab
46 77 47 79

Teknologisamarbejde i Region Sjælland

• Innovationsforløb for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Sjælland
• Virksomheder modtager op til 300 finansierede forskningstimer
• Virksomheder medfinansierer innovationsforløb med 600 timer
• DTU Link faciliterer opstart, gennemførelse og afslutning af forløbet, som typisk varer seks til ni måneder
• Virksomheder tilbydes en kontorplads i DTU Link på Risø Campus uden beregning under forløbet