Vennerslund Gods

Vedvarende energi skal nedbringe CO2-udledningen i landbruget

Landbruget og transportsektoren er de to største kilder til CO2-udledning i Danmark. For at kunne opfylde de internationale forpligtelser og Danmarks egne langsigtede klimamål må der ske en væsentlig reduktion af drivhusgasudledning fra landbruget. Vennerslund Energi- og Naturpark vil i et samarbejde med DTU Elektro og DTU Vindenergi kortlægge, hvordan vedvarende energi kan anvendes til at omlægge Vennerslund Gods fra konventionelt til eldrevet landbrug. Målet er at skabe ny viden, der kan nedbringe CO2-udledningen i landbrugssektoren.

Vennerslund Energi- og Naturpark er en kommende attraktion for bæredygtig energiproduktion og naturoplevelser på Nordfalster. Der skal opføres seks højeffektive vindmøller og 40 hektar solceller, der tilsammen forventes at producere op mod 100.000 MWh strøm per år. I samarbejde med DTU Elektro og DTU Vindenergi vil manden bag Vennerslund Energi- og Naturpark, godsejer Kim Brockenhuus-Schack, undersøge, hvordan den kommende produktion af vedvarende energi kan anvendes til en øget eller 100% omlægning fra diesel til el af landbruget på Vennerslund Gods.

Godset råder over et 2.200 hektar stort landbrug med 10 forskellige afgrøder. Det har et stort årligt forbrug af diesel, der anvendes til traktorer og mejetærskere samt et større energiforbrug til tørring og transport af korn. Der anvendes ca. 100 liter diesel per dyrket hektar.

Målet er at nedbringe CO2-udledningen fra landbrugsdriften på Vennerslund Gods drastisk og derigennem skabe ny viden om bæredygtige energisystemer til brug for landbrugssektoren generelt.