BlueChimney røgsuger

Kan en røgsuger reducere mængden af skadelige partikler fra brændeovne?

Når danskerne fyrer op i brændeovnen, skader det miljøet langt mere end den samlede biltrafik. En undersøgelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi (2017) viser, at omtrent 750.000 danske hjem huser, hvad eksperter kalder den største luftforurener af alle. De sundhedsskadelige partikler fra brændeovne er hvert år skyld i, at 550 danskere dør for tidligt. Et nyt projekt skal dokumentere den forureningsbegrænsende effekt af en røgsuger på skorstene.

Sorøvirksomheden BlueChimney har udviklet en røgsuger til skorstene med tilsluttede brændeovne, der forventeligt kan reducere mængden af skadelige partikler med op til 75%. Et nyt projekt med DTU Kemiteknik skal dokumentere røgsugerens effekt på forskellige typer af ildsteder og skorstene ved at måle miljøbelastningen fra brændeovne med og uden brug af en røgsuger.

 

DTU Kemiteknik bidrager i projektet med viden om anvendelse af nye optiske sensorer til måling af forurening, herunder dataopsamling og bearbejdning af måleresultater og sparring med hensyn til fortolkning af data. DTU vil også foretage en softwareudvikling af måleudstyret, så BlueChimney nemt kan aflæse og sammenligne testresultater af de målbare parametre sodindhold, partikelindhold, træk og temperatur ude hos brændeovnsbrugere.

 

Udover et øget salg håber BlueChimney en dokumenteret forureningsbegrænsende effekt vil påvirke myndighederne til at indføre lovkrav om røgsugere på skorstene, der ikke har tilstrækkelig højde eller størrelse til at sikre et effektivt træk.