Foto: Benni Sørensen, Neutral Energi

Udvikling af ny forbrændingsteknologi

Danmark skal være uafhængig af de fossile brændsler kul, olie og gas i 2050. Det kalder på en grøn omstilling til vedvarende energiformer. Tre sjællandske virksomheder har udviklet en ny forbrændingsteknologi til blandt andet tørret spildevandsslam. DTU Kemiteknik skal nu lave beregninger på opskalering af anlægget og dokumentere, at teknologien kan erstatte store mængder fossilt brændsel.

Teknologien består af kendte komponenter som en varmeveksler og kondensator, som oprindelig blev udviklet til en kondenserende husstandskedel, der nu skal opskaleres til professionel anvendelse med affalds- og biobrændsler, f.eks. frø- og kornafrens, plastaffald og tørret spildevandsslam. Det er A. Schillers Maskinfabrik, Multifuel og Neutral Energi, der i et nyt samarbejde med DTU Kemiteknik skal færdiggøre en prototype af forbrændingsteknologien. I forhold til traditionelle forbrændingsanlæg adskiller teknologien sig ved at reducere anlægsprisen betydeligt. Det giver mulighed for en mere udbredt brug af lokale energiressourcer og en decentral affaldsbehandling.

Projektet indeholder flere faser: prototypen af forbrændingsteknologien skal færdiggøres, og der skal udvikles et færdigt anlægskoncept med brændsellogistik i 3D. Der skal afvikles dokumenterede forbrændingsforsøg med afsøgning af kapacitetsgrænser på forskellige brændsler og foretages målinger af relevante parametre, f.eks. temperaturer og røggasemissioner. Der skal laves beregninger af konstruktionsdimensioner, og opskaleringspotentialet skal afklares. Endelig skal DTU Kemiteknik hjælpe med en teknisk beskrivelse af teknologien i forbindelse med godkendelse af anlæg.

Projektet varer til udgangen af 2020.