Foto: Startak

Nyt kontrolsystem giver solcelleanlæg højere energiudbytte

Ifølge Klimapartnerskabet for energi og forsyningssektoren bør produktionen af solenergi tidobles inden 2030. Startak er én af de virksomheder, der kan bidrage til den grønne omstilling. De har udviklet og producerer et kontrolsystem til trackerbaserede solcelleanlæg, der angiveligt kan give et højere energiudbytte af solpanelerne. DTU Fotonik skal nu undersøge værditilvæksten.

Solcelleindustrien står overfor en stor ændring ved introduktion til og hurtig udbredelse af bifacielle solceller, der kan høste energi fra det lys, der falder på såvel forside som bagside af solpanelerne. Traditionelt set er kontrolsystemerne baseret på astronomiske algoritmer, der blot drejer solpanelerne mod solen slavisk i løbet af dagen, mens den vandrer over himlen. Startaks systems adskiller sig fra konkurrenternes ved at basere trackingen på et multidirektionelt lyssensorfeedback, der justerer panelerne efter et optimalt lysudbytte fra begge sider baseret på et sensorsignal.

I samarbejde med DTU Fotonik skal solcelleparken på DTU Risø Campus undersøge værditilvæksten ved at anvende Startaks kontrolprincip i forhold til et traditionelt system. To identiske solcellesystemer på trackere vil få påsat henholdsvis et traditionelt kontrolsystem og Startaks kontrolsystem. Herefter vil der blive foretaget målinger over en længere periode for at vurdere potentialet ved anvendelse på breddegrader i stil med de danske, hvor diffust lys giver et særlig stort bidrag fra bagsiden af solpanelerne, og der måske herved kan være noget særegen merværdi ved justering af vinklerne af solpanelerne. Der forventes validering af op til 6% højere energiudbytte ved brug af den nye kontrolstrategi, som Startak udvikler.

Projektet varer til udgangen af maj måned 2021.