Nordic Algae

Nyt automatiseret produktionsudstyr muliggør rentabel tangproduktion

Nordic Algae arbejder for at promovere og udbrede brugen af tang for at skabe en bæredygtig fremtid. I samarbejde med DTU vil de skabe bæredygtige løsninger for tangdyrkning gennem innovative teknologier, der sætter nye standarder for produktionsudstyr og muliggør en fælles opskalering af industrien.

Tang er en af de mest bæredygtige afgrøder, der kan produceres, da produktionen kan ske uden brug af ferskvand, gødning og landjord. Derudover udgør havet 70% af jordens overfladeareal, så der er næsten ingen grænser for, hvor meget der kan dyrkes. Tangproduktion i dag er dog på mange måder, som landbruget var før industrialiseringen – ineffektivt og afhængigt af store mængder manuelt arbejde. Efterspørgslen på tang afhænger i høj grad af prisen, da tang kan substituere en række andre råstoffer, hvis prisen bliver tilstrækkelig lav. For at nedbringe prisen vil det kræve en effektivisering og maskinisering af produktionen.

 

Omdrejningspunktet for Nordic Algae’s forretning er at udvikle produktionsudstyr til tangindustrien. Virksomheden adskiller sig fra deres konkurrenter ved at være de eneste, som udvikler en standard, for hvordan udstyr kan tilpasses til produktionen. Dette gør det muligt for Nordic Algae at åbne op for, at andre kan udvikle udstyr, der kan fungere i sammenspil med Nordic Algae’s udstyr. Udstyret vil gøre det muligt at producere større mængder til billigere priser, hvilket skaber en bedre rentabilitet og åbner op for mange andre anvendelsesområder af tangen.

 

Nordic Algae producerer i samarbejde med DTU en nedskaleret udgave af deres produktionsudstyr, så de efter de indledende tests kan konstruere en endelig prototype i fuld størrelse. Nordic Algae's produkter skal være med til at omstrukturere tangproduktionen, så rentable virksomheder kan etableres med udgangspunkt i Nordic Algae's produktionsudstyr.
https://link.dtu.dk/innovationsforloeb/nyt-automatiseret-produktionsudstyr-til-tangproduktion
16 JULI 2020