Proxy Engineering

Optisk sensor baseret på UV-lyskilder skal forbedre kontrol af spildevand

Den nye optiske sensor vil kunne anvendes af renseanlæg og vandforsyning til kvalitetssikring af drikkevand eller optimering af drift. Sensoren muliggør energibesparelser på drift af pumper og filtrering ved vandværker og renseanlæg gennem bedre overvågning af filter-trin og vandkvalitet.

Inden for vandbehandling og herunder spildevandsområdet styres processer baseret på måledata. Jo mere præcise disse målinger kan blive, des mere effektivt bliver kontrol-systemet til at styre processerne. Dette sparer ressourcer og forbedrer miljøet. Der er dog en række områder, hvor det kniber med at få pålidelige måledata. Dette gælder både analyse af rester af mikroplast i drikkevand såvel som inden for spildevandsområdet, hvor fokus er på, hvor rent det behandlede spildevand er efter behandling, og hvor effektivt de forskellige biologiske og mekaniske processer forløber.

Proxy Engineering har udviklet en platform for automatisk prøvetagning og analyse af forskellige væsker, som kan anvendes til en række måle-opgaver inden for vandbehandling. Ved at kombinere UV-lyskilder med Proxy Engineering’s eksisterende optiske måleplatform er det muligt at lave online analyser af vand og spildevand med en hastighed og nøjagtighed, som ikke tidligere har været mulig. Dette kan løse udfordringer med online måling af mikroplast i drikkevand og spildevand samt forbedre kontrol med diverse biologiske og mekaniske processer i spildevandsbehandling.

Gennem projektet vil virksomheden i samarbejde med forskere fra DTU Kemiteknik udvikle en analysemetode, hvor UV-lys anvendes til identificering af mikroorganismer og mikroplast i vand. Den endelige løsning bliver en optisk sensor, der kan registrere koncentrationer af bakterier eller organisk materiale i en væskeprøve og dermed skærpe kontrollen af spildevand og spare energi.