TEGmat

Termoelektrisk generator kan revolutionere bilindustrien

Bilindustrien er under stigende pres for både at øge ydeevnen på køretøjer og samtidig reducere brændstofforbrug og blive mere bæredygtig. I en forbrændingsmotor går mere end halvdelen af den energi, som brændstof indeholder, tabt i form af spildvarme. Et nyt samarbejde mellem TEGmat og DTU Energi skal nu udvikle og teste genanvendelse af spildvarmen ved hjælp af en termoelektrisk generator. Ved at mindske behovet for brugen af fossile brændstoffer kan generatoren være med til at bevare dyrebare ressourcer og beskytte klimaet.

Termoelektriske generatorers evne til at omdanne varme til strøm skyldes den såkaldte Seebeckeffekt. Generatoren består af forskellige materialer, og det er disse materialers egenskaber, der afgør, ved hvor store temperaturforskelle generatoren kan fungere og dermed generatorens effektivitet. Der er de seneste årtier blevet udviklet materialer, hvis egenskaber har kunnet gøre de termoelektriske generatorer mere og mere effektive. Dette har resulteret i, der nu er store anvendelsesmuligheder indenfor udvindelse af grøn elektricitet fra den spildvarme, som bliver produceret i samfundet. Den proces kaldes energy harvesting, der kan oversættes direkte til høstning af energi, som virksomheden TEGmat har specialiseret sig i.

TEGmat vil gennem projektet teste og optimere en termoelektrisk generator bestående af omkostningseffektive og miljøvenlige materialer, mens DTU Energi vil bidrage med viden og udviklingsfaciliteter. Den færdige generator vil forventeligt kunne bidrage til en brændstofbesparelse og en reducering af CO2-udledning ved at høste energi fra spildvarme. Ydermere vil brugen af generatoren indebære en økonomisk fordel, idet den reducerer udgifterne ved brug af energi.