Nordic Algae

Nordic Algae

Nordic Algae udvikler automatiserede kultiverings- og høstteknologier til tangproduktion, som øger produktiviteten, reducerer dyrkningsarealets synlighed og øger modaliteten, så større mængder tang og flere arter kan produceres i fremtiden.

Eske Emil Mørkedal
+45 31 17 35 68
eske@nordicalgae.dk